Ga voor Gezondtijd!

[for English translation, please scroll down]

Geen zomertijd, geen wintertijd, maar gezondtijd!


Dat is de eigen West-Europese kloktijd voor West-Europa:


Map4 - animated


Hoe zit dat nu precies met zomertijd en wintertijd? Wat zijn klokschakelingen en tijdzones? Hoe en waarom heeft dat dan zo'n grote invloed op onze gezondheid, veiligheid en welzijn?

Dit alles en meer leggen wij duidelijk uit in onze position paper 'Timing is everything'.


Lees alvast de inhoudsopgave van de paper hieronder en een lijst van interessante artikels en onderzoeken uit de referenties onder Resources. Meer weten? Download onze paper vanuit de sidebar rechtsboven en schrijf je in voor onze nieuwsbrief over de voortgang van dit EU voorstel.


Inhoud paper:

Samenvatting
Doel
1. Aanleiding
1a - Europese richtlijn einde klokschakelingen
1b - Stand van zaken Nederland
2. Achtergronden
2a - Ontstaan van tijdzones en standaardtijden
2b - Ontstaan van klokschakelingen
2c - Biologische klok en ritmes
2d - Het belang van slaap
2e - Chronotypes
2f - Sociale jetlag en tijdzones
2g - Het belang van licht
3. Maatschappelijke gevolgen
3a - Gezondheid
3b - Werk
3c - Onderwijs
3d - Verkeer en transport
3e - Veiligheid
3f - Energie en milieu
3g - Financieel-economische gevolgen
4. Conclusies
- Hoog tijd voor een Tijdenbeleid!
- Keuze Nederland
- Keuze Europa
Referenties


[For our English readers]Not summertime, not wintertime, but healthtime!Meaning Western European time for Western Europe:


Map4 - animated

What exactly is ‘summertime’ vs 'wintertime’? What are bi-annual clock changes, seasonal changes of time and time zones? How and why does all this have such a big impact on our health, safety and well-being?


We explain all this and more in simple terms in our position paper 'Timing is everything'.


You can read the index of the paper below and a list of interesting articles and research from our references under Resources. Want to know more? Download our paper (soon available in English!) from the sidebar to the upper right.


Index position paper:

Summary
Purpose of this paper
1. Motivation 
1a - European directive on discontinuing seasonal changes of time
1b - State of affairs in the Netherlands
2. Context
2a - Origin of time zones and standard times
2b - Origin of bi-annual clock changes / DST
2c - The biological clock and rhythms
2d - The importance of sleep
2e - Chronotypes
2f - Social jetlag and time zones
2g - The importance of light
3. Social consequences
3a - Health
3b - Work
3c - Education
3d - Traffic and transport
3e - Safety
3f - Energy and environment
3g - Finance and economy 
4. Conclusions
- High time for a Time policy!
- Dutch best option
- European best option
References